Maatschappelijk verantwoord ondernemen bij de Burgland Groep

De rol als rentmeester van onze aarde nemen wij bij de Burgland Groep serieus. Wij zijn ons bewust van de verantwoordelijkheid die wij daarmee dragen en willen onze bedrijfsvoering hiernaar inrichten. Met het oog op het milieu en daarmee de nalatenschap aan onze (klein)kinderen. Maar ook met aandacht voor de verdeling van de welvaart in deze wereld. Één en ander heeft geresulteerd in vele initiatieven, werkwijzen en gewoonten die diep zijn geworteld in onze bedrijfsvoering.

Hieronder kunt u o.a. onze Beleidsverklaring en het Duurzaamheidsverslag downloaden:

- Beleidsverklaring;
- Duurzaamheidsverslag 2015;
- Lidmaatschap SBIB;
- Integriteitscode Burgland Vastgoed Groep;
Leidende Principes van Bouwend Nederland;
- KIWA Certificaat MVO prestatieladder Niveau 3.

 MVO

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedin