Sponsoring

Foundation Burgland Charitas

De Burgland Groep heeft een charitatieve instelling: Foundation Burgland Charitas. Hiermee geven wij concreet invulling aan het maatschappelijk verantwoord en betrokken ondernemen van de Burgland Groep. De missie die wij voor ogen hebben, is: "Een bijdrage leveren aan de bestrijding van armoede in de wereld en het bevorderen van duurzame ontwikkeling in derdewereldlanden, door het initiëren en steunen van projecten op het gebied van bouw en werkgelegenheid."

Oxfam Novib

Vanuit Foundation Burgland Charistas steunen wij als bedrijvenambassadeur het werk van Oxfam Novib. Oxfam Novib zet zich in voor mensen die leven in armoede in ontwikkelingslanden. Dankzij hun microfinancieringsprogramma krijgen ondernemende mensen daar een klein krediet. En daarmee krijgen ze de kans een eigen bedrijfje en een zelfstandig bestaan op te bouwen. Zo kunnen mensen zelf bouwen aan hun eigen toekomst én dat van hun land. Als ambassadeur steunen wij dit alles.

Business Club 'Het Groene Hart'

Op initiatief van de Burgland Groep investeren elk jaar zo'n 15 partnerbedrijven in samenwerking met de organisatie Woord en Daad in de huisvesting van de minder bedeelde medemens in Colombia. In de wijk El Pozon in Cartagena worden families die in extreme armoede leven door middel van het “Healthy Housing Program” aan een verbeterde woonomgeving geholpen. Door het ondersteunen van de kliniek en de school in El Pozon krijgt de lokale gemeenschap preventieve en curatieve gezondheidszorg en krijgen kansarme kinderen een beter toekomstperspectief.

Bedrijvennetwerk Zakenvrienden van De Hoop

Bouwbedrijf De Vries en Verburg is lid van het bedrijvennetwerk Zakenvrienden van De Hoop. De stichting De Hoop biedt opvang en ondersteuning aan verslaafden en hun kinderen om door middel van een afkickprogramma weer een normaal leven te kunnen gaan leiden. Daarnaast heeft Bouwbedrijf De Vries en Verburg panden voor de stichting gebouwd en wordt er ieder jaar vanuit Foundation Burgland Charitas een donatie gedaan.

sponsoring

 

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedin